fsekonomi erbjuder studiehjälp, inom främst företagsekonomi men även nationalekonomi. Även inom närliggande ämnen och områden som samhällskunskap, sociologi och ledarskap och organisation erbjuds stöd. Företaget erbjuder kunskap och erfarenhet från den akademiska världen på masternivå (företagsekonomi) och även pedagogisk behörighet på gymnasienivå (företagsekonomi, ledarskap & organisation). Studiehjälp kan innebära exempelvis hur man ska lägga upp studierna för tentor, stöd hur man ska gå tillväga vid val av ämne till uppsats eller helt enkelt genomföra och slutföra uppsatsen. Vissa kurser på gymnasial- och högskolenivå kan upplevas hopplöst svåra att ta sig igenom, där ett stöd utifrån kan vara mycket värt, för att komma över en svår tröskel.