• Löpande bokföring
  • Upprättande av bokslut och rapporter
  • Momsredovisning
  • Betalningar
  • Fakturering
  • Kravhantering
Vi erbjuder bokföring, vilket i praktiken innebär registrering, sortering och kontering av underlag. Sammanställning och avstämningar av materialet till rapporter,
exempelvis månatliga eller halvårsvisa rapporter. Upprättande av bokslut, vilket kan vara både delårs- och helårsbokslut. Hjälp med momsberäkning och anmälan och betalning till skattemyndighet. Vi sköter också bevakning och betalning till era leverantörer och hantering av leverantörsreskontra vid behov. Företaget erbjuder även fakturering ut till era kunder och därigenom skötsel av kundreskontra, bevakning och registrering av inbetalningar men även hantering av påminnelser och eventuella inkassoärenden. I samråd med dig som kund diskuterar vi fram ett upplägg som passar just din verksamhet och dina behov av tjänster.