• Aktiehandel, skapa din egen portfölj
  • Hur fungerar aktie- och finansmarknaden?
  • Nyföretagande, vad ska man tänka på- från idé till verklighet
  • Entreprenörskap, vad är det?
  • Företagens villkor och omvärldens krav; hållbarhet, CSR
  • Kalkyler och budget
  • Bokslut och att läsa en årsredovisning
  • Ledarskap och grupprocesser

  • Dessa ämnen är förslag, kan givetvis kombineras och fler inriktningar kan erbjudas
Företaget tillhandahåller föreläsningar och färdiga lektionsupplägg inom specifika områden men även bredare upplägg kan erbjudas. Allt beroende på målgrupp och förkunskaper, vilka är det helt enkelt som ska lyssna och tillgodoses kunskap.Färdiga paket med lektioner eller enstaka föreläsningar. Det du som kund anser att ni har behov av skräddarsys tillsammans med oss för att det ska bli ett så intressant, givande och pedagogiskt upplägg som möjligt.