• Deklarationer
  • Bouppteckningar
  • Inventeringar
  • Övriga tjänster vid arbetsanhopning
Vi erbjuder även övriga tjänster som exempelvis bouppteckningar eller hjälp med deklarationer. Dessa områden kan ibland kännas övermäktiga att genomföra själv och ett litet stöd kan vara av stort värde för dig som kund. Andra områden där företaget är berett att hjälpa till kan vara vid inventeringar eller vid arbetstoppar på ditt företag, där du helt enkelt behöver tillfällig arbetskraft. Hör av dig bara med dina funderingar!